4. - 7.7.2018, Etapový závod horských kol

registrace nového závodníka


Kupkolo MTB Trilogy 2018 - přihlášení - Sportchallenge, čipová časomíra

Kupkolo MTB Trilogy 2018

04.07.2018 - 07.07.2018 Teplice nad Metují

Registrace nového účastníka

identifikace
Javascriptová podpora není funkční.
osobní údaje
Muž
Žena
souhlasím
startovní balíček (závod)
3 400,- Kč, platba převodem, Zkrácená trať, prolog + 3 etapy, celkem 156km a 4700m převýšení, plus měřené úseky typu Enduro.
800,- Kč, platba převodem, Zkrácená trať, kategorie do 18ti let, prolog + 3 etapy, celkem 156km a 4700m převýšení
2 900,- Kč, platba převodem, Klasická trať, prolog + 3 etapy, celkem 228km a 8400m převýšení
3 400,- Kč, platba převodem, Klasická trať, prolog + 3 etapy, celkem 228km a 8400m převýšení plus měřené úseky typu Enduro.
2 500,- Kč, platba převodem, Zkrácená trať, prolog + 3 etapy, celkem 156km a 4700m převýšení
300,- Kč, platba převodem, pouze pokud závodí rodiče
volitelné
poznámka

pravidla účasti na akci

  • Svou přihláškou potvrzuji a beru na vědomí, že se akce účastním na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost.
    • Organizátor, všechny osoby spolupracující a osoby spojené s organizaci závodu nenesou vůči účastníkům odpovědnost za újmy na zdraví, materiálu nebo majetku, které mohou nastat před, během nebo po akci.Účastníci nesou občanskoprávní odpovědnost a právní odpovědnost za všechny škody.
  • Přihláškou k akci se zavazuji dodržovat zásady FAIR PLAY, chovat se čestně, sportovně a ohleduplně ke svým soupeřům, ke svému okolí a k přírodě.
  • Pokud jsem mladší 18ti let doložím před startem písemný souhlas rodičů nebo zákonného zástupce s mou účastí.
  • Zavazuji se používat veškeré bezpečnostní vybavení, které je dáno disciplínou sportovní akce například přilbu v případě cyklistiky, inline bruslení, kolečkových lyží, skialpinismu.
  • Dávám svůj souhlas pro organizátory nebo osobou organizátory určenou, které budou řídit předmětnou událost, aby mohli využít všechny fotografie, videonahrávky, filmy, obrázky a zvukové nahrávky z této události, před i po ni na jejich další šíření všemi dostupnými médii na jakýkoliv účel bez omezení, bez náhrady a bez nároku na jakákoliv autorská práva. Vše se bude řídit § 12 odst. 4 autorského zákona za účelem prezentace tohoto závodu, a to bez jakéhokoliv nároku účastníka na odměnu.
  • Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů pro účely pořadatele. Pořadatel se zavazuje nakládat s osobními daty podle zákona.

Přihlášením potvrzuji, že znám všechny podmínky účasti na akci a údaje jsem vyplnil pravdivě a úplně.

Sponzoři a partneři Kupkolo.cz MTB Trilogy


Hlavní partner akce
Pořadatelé
Partneři

kontakt


Organizační tým

Sportchallenge z. s.
Dědinova 1920, 288 02 Nymburk
IČO: 01308238

Technické zajištění

Ing. Jan Kolaja, Ph.D.
Dědinova 1920
288 02 Nymburk
IČO: 75181916
DIČ: CZ8103290998

Spojení na pořadatele

e-mail: info@sportchallenge.cz
Jan Kolaja: 603 88 99 21
Véna Hornych: 608 345 120

Sociální sítě