4. - 7.7.2018, Etapový závod horských kol

MTB Trilogy

Typ závodu

Závod se skládá z prologu a tří etap, z nichž každá má úplně jiný charakter a celkem náročný profil. Tak proto extrém. Start, cíl i zázemí závodu jsou na jednom místě - v Teplicích nad Metují.

Časomíra a průjezdní limity

Časomíra je zajištěna čipovou technologií Sportchallenge. Každý závodník (včetně Enduro kategorie) obdrží startovní číslo, jehož součástí je pasivní RFID čip. Pro správnou funkci musí být číslo upevněno čitelně na řidítkách vašeho kola.

Z důvodu vaší bezpečnosti jsou na občerstvovacích stanicích vyhlášeny průjezdní časové limity. Po tomto limitu budete obsluhou občerstvovací stanice zavezeni do cíle, nebo pokud to váš stav a podmínky dovolí, dopravíte se do cíle po vlastní ose. Limity jsou voleny tak, aby bylo trať možné absolvovat průměrnou rychlostí 8km/h.

Bezpečnost na trati

Pro MTB Trilogy platí stejně jako pro všechny závody MTB, že se závodí do kopce i z kopce. Prosíme tedy závodníky, aby v případě, že se na sjezd necítí, neblokovali ostatní závodníky za sebou.

Navíc jste na trati zároveň se závodníky kategorie Enduro, pro které jsou hlavní rychlostní zkoušky vedoucí převážně z kopce. Prosím buďte ohleduplní, oni ve své rychlosti se také vynasnaží.

Enduristé startují jako poslední, takže šance, že vás budou předjíždět není vysoká. Navíc na startu své rychlostní zkoušky většinou odpočívají a sami se snaží naplánovat start tak, by měli trať před sebou volnou.

Závod se jede za plného dopravního provozu. Závodníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu a řídit se zákonem o provozu na pozemních komunikacích. Organizátoři na cestě mají pouze informativní účel a nemohou omezovat silniční provoz.

Zdravotní zajištění a servis kol

Na vybraných místech také čeká MTB servis (práci odvede zdarma a materiál jim zaplatíte, jen co se dostanete do cíle) a zdravotnická služba.

Co můžete očekávat v cíli

Cíl je v parku v Teplicích nad Metují. Po dojezdu je pro vás připravené občerstvení - teplé jídlo (či studené, pokud bude hodně teplo), voda, regenerační nápoj. Máte možnost si umýt kolo, sebe a využít služby MTB servisu. V rámci startovního balíčku si můžete přikoupit masáže. Po poslední úspěšně dokončené etapě na vás v cíli bude čekat originální finišerské tričko.

Vyhlášení výsledků probíhá po etapách v parku v Teplicích nad Metují. Celkové (poslední) vyhlášení výsledků je spojeno s koncertem několika kapel.

MTB Trilogy - Extreme

Specifika tratě Extreme Race

Trať Extreme Race je dlouhá neboli původní trať závodu MTB Trilogy.

Etapy

Trasy jednotlivých etap vedou nádhernou přírodou, jsou charakteristické velkým množstvím singltreků a jen nutným minimem silničních úseků.

Přibližné délky etap a jejich převýšení 8+70+70+80=228 km a jejich převýšení je celkem 8400 m.

Mapy jednotlivých etap jsou k dispozici zde.

Starty jednotlivých etap

Kromě prologu, který startuje první den intervalově, startují všechny etapy dopoledne v parku v Teplicích nad Metují.

Řazení na startu: prvních 30, 60 a 90 závodníků celkového průběžného pořadí mají své oddělené startovní koridory. Ostatní startují za nimi.

Občerstvovací stanice

V každé etapě (kromě prologu) potkáte nejméně 3 občerstvovací stanice s nabídkou pití i jídla: ovoce, chleba, sýr, salám, domácí buchty, nealkoholické livo, kola.

MTB Trilogy - Enduro

Specifika kategorie Enduro

Trať závodu je shodná s tratí Extreme Race nebo Half Race, pro Enduro kategorii jsou však závazné pouze vyznačené úseky rychlostních zkoušek. Celkový čas závodu je pak součtem časů z jednotlivých rychlostních zkoušek.

Rychlostní zkouška (RZ)

Rychlostní zkouška je úsek trati, který vede povětšinou z kopce po technicky zajímavé pasáži. Délky RZ se mohou výrazně lišit (čas vítěze na nejkratší RZ 1:11, na nejdelší RZ 6:46. Pro pomalejší jezdce tato RZ vydala na 14 minut.)

Tratě jsou bezpečné ve smyslu: nejsou na nich skoky - přelety (typu odpaliště .:|||...::... dopad) a vše je možné jet jen na oči. Tratě jsou přírodní. I v rámci etap mají velmi rozdílné povrchy, od travnatých přes kořenité či skalnaté až po sypavé.

Popisy jednotlivých RZ pro vás připravujeme (profil + povrch).

Starty jednotlivých etap

Kromě prologu, který startuje první den intervalově, startují všechny etapy dopoledne v parku v Teplicích nad Metují.

Enduristé startují spolu s maratonskými jezdci. Pokud nemá jezdec endurista právo startu v přednostním koridoru (podle celkového pořadí Extreme), předpokládá se jeho start v extra koridoru na chvostu startovního pole.

Je potřeba, aby si nezapomněli vynulovat a spustit čipy!

Časomíra Enduro

Pro změření času v RZ používáme systém Sportident Air+. Start RZ je prováděn klasickým ražením do krabičky. Na startu RZ na vás bude čekat startér s krabičkou. Ten vám sám orazí start ve chvíli, kdy mu oznámíte, že jste připraveni. Cíl RZ je bezkontaktní, ale je potřeba projet nejméně 1,5 m od cílové krabičky. Správnost projetí je indikována blikajícím čipem. Pro správný záznam vašich časů je nutné dodržet správný postup nulování a startování čipu před etapou. Pro jistotu na vás bude čekat kontrolní krabička ještě i na startu první RZ.

Po průjezdu cílem nesmíte zapomenout vyčíst svůj SI čip v cílovém měřícím autě.

Enduristé mají na řidítkách startovní čísla stejně jako maratonci. Jezdec Enduro kategorie může závodit spolu s maratonci, je hodnocen v obou disciplínách (Enduro i MTB), čistě teoreticky může vyhrát obě (jen se to ještě nestalo, ale chceme takového potkat!). Pokud se vám tedy stane, že se ocitnete na čele s maratonskými rychlíky, upozorněte naše časoměřiče na startech RZ, ať vás nepřehlédnou.

Modelové ražení

Před startem prologu si budete moci vyzkoušet ražení na modelovém příkladě v místě startu. K nácviku na modelu se ale musíte dostavit nejpozději 10 minut před svým startem.

Zkracování tratě

Trať si můžete zkrátit.

Občerstvovací stanice

V každé etapě (kromě prologu) potkáte nejméně 3 (2 v případě Half Enduro) občerstvovací stanice s nabídkou pití i jídla: ovoce, chleba, sýr, salám, domácí buchty, nealkoholické livo, kola.

MTB Trilogy - Half Race

EtapaDélkaPřevýšeníObč. stanic
Prolog~ 12 km~ 600m 1 v cíli

Specifika tratě Half Race

Proti trati Extrém je trať Half Race zhruba poloviční. Start, cíl i zázemí závodu jsou na jednom místě - v Teplicích nad Metují.

Etapy

Trasy jednotlivých etap vedou nádhernou přírodou, jsou charakteristické velkým množstvím singltreků a jen nutným minimem silničních úseků.

Přibližné délky etap a jejich převýšení 8+50+50+48=156 km a jejich převýšení je celkem 4700 m.

Mapy jednotlivých etap jsou k dispozici zde.

Starty jednotlivých etap

Kromě prologu, který startuje první den intervalově, startují všechny etapy dopoledne v parku v Teplicích nad Metují.

Start krátké trati je společný s dlouhou a právo startu v přednostním koridoru mají pouze Junioři. Ostatní startují z předposledního koridoru (poslední je určen enduristům).

Občerstvovací stanice

V každé etapě (kromě prologu) potkáte nejméně 2 občerstvovací stanice s nabídkou pití i jídla: ovoce, chleba, sýr, salám, domácí buchty, nealkoholické pivo, kola.

MTB Trilogy - Team Relay

Štafety na trati Extreme Race

Štafetu tvoří nejvýše čtyři členové, každým úsekem trati musí projet aspoň jeden člen štafety. Předávka probíhá plácnutím a pouze na občerstvovacích stanicích. Pořadí členů je čistě na uvážení členů štafety. Dopravu na předávky organizátor nezajišťuje.

Předpokládaný model dopravy je takový, že první závodník vyrazí na trať v čas startu s hlavním balíkem. Ostatní členové (nebo minimálně jeden z nich) jedou vlastní dopravou (autem) na první bufet, kde si předají štafetu. Tam první závodník přisedne do auta a auto odjíždí na další bufet, kde opět proběhne vzstřídání členů.

Štafeta není určena pro kategorii Enduro.

MTB Trilogy KIDS

MTB Trilogy Kids se sestává ze 3 závodů, a to 4., 5. a 6. července 2016 v hodinách 18:00 - 19:00 (před vyhlášením vítězů MTB Trilogy). Všechny závody se budou konat v parku v Teplicích nad Metují a jeho bezprostředním okolí.

Jednotlivé etapy budou tématicky odkazovat na etapy MTB Trilogy.

Vypsané kategorie

2011 a mladší 0-5 let motorkáři (odrážedla)
2011 a mladší 0-5 let M5, Z5 (kola)
2009-2010 6-7 let M6-7, Z6-7
2006-2008 8-10 let M8-10, Z8-10
2004-2005 11-12 let M11-12, Z11-12
2002-2003 13-14 let M13-14, Z13-14

Podmínkou pro vypsání kategorie jsou minimálně 4 startující, jinak budou kategorie sloučeny. V případě velkého zájmu můžeme kategorie i rozdělit.

Závodníci musí trať zvládnout bez cizí pomoci. Pomoc rodičů je povolena pouze v kategorii 0-5 let a to jen poslednímu dítěti se souhlasem hlavního rozhodčího.

Řazení na startu je v režii organizátorů.

Startovné

Startovné závodu pro celý etapový závod

do 3.6.2016 300 Kč * (zdarma)
4.6. - 30.6.2016 400 Kč * (zdarma)
po 30.6.2016 (plaba na místě) 500 Kč * (tj. 300 Kč)

* Pro děti, jejichž rodiče startují na MTB Trilogy, je startovné do 30.6.2016 ZDARMA.

Přihlašování

Registrace dětských závodníků probíhá přes systém Sportchallenge, obdobně, jako přihlašování dospělých závodníků.

Prezentace

Prezentace na místě bude buď v rámci dospělé prezentace (3.7.) nebo nejméně hodinu před startem první etapy v parku 4.7.2016

Náročnost a dovednosti jezdce

Motorkáři musí umět ujet 200m trati. Ale čekáme i na hodně pomalé, hlavně, ať je to baví. (Pouze Míša K. může brečet.)

M5+Z5, tedy nejmenší jedzci na kolech, musí umět jet po asfaltu i po trávě, na trati budou jen zatáčky, nebudou tam kořeny (ačkoli drobným nerovnostem se nevyhneme).

M6-7+Z6-7 mají na trati kořeny, může se tam objevit vyjetí na obrubník či seskočení z obrubníku. Musí umět sjet cca metrovou mez. Na trati nejsou dropy, schody, těžké výjezdy. Závodník by měl zvládnout celou trať bez sesedání (tedy žádné cyklokrosové prvky).

M8-10+Z8-10 potkají na trati kořeny, mohou přeskakovat obrubníky, potkat drobné skoky či dropy (do výšky 25 cm). Měli by umět vyjet metrovou mez (před ní možnost k rozjezdu), sjet krátké schody. Očekává se, že umí rychle sesednout i nasednout na kolo.

M11-12+Z11-12 musí zvládnout to samé, co předchozí kategorie, a něco více. Část tratě bude kopírovat trať dospělých, takže musí zvládnout udržet se na delším úseku sjezdu. Nepočítáme pro tuto kategorii s technickými výjezdy. Jezdec si musí být jistý při jízdě za sedlem, nesmí ho rozhodit nerovnosti, musí odhadnout své síly na různých površích.

M13-14+Z13-14 mohou očekávat části dospělé tratě bez žádných výjimek.

Ředitel závodu Jan Kolaja +420 603 88 99 21
Stavitel tratí Véna Hornych, Lenka Kráčmarová
Hlavní rozhodčí Miroslav Tlamka
IT, časomíra, registrace Jana Kolaja Ehlerová +420 603 88 99 21

Sponzoři a partneři Kupkolo.cz MTB Trilogy


Hlavní partner akce
Pořadatelé
Partneři

kontakt


Organizační tým

Sportchallenge z. s.
Dědinova 1920, 288 02 Nymburk
IČO: 01308238

Technické zajištění

Ing. Jan Kolaja, Ph.D.
Dědinova 1920
288 02 Nymburk
IČO: 75181916
DIČ: CZ8103290998

Spojení na pořadatele

e-mail: info@sportchallenge.cz
Jan Kolaja: 603 88 99 21
Véna Hornych: 608 345 120

Sociální sítě